×

PROTECT

28 มีนาคม 2024

EU จับมือ UN ดันโครงการ ‘PROTECT’ คุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิงและเด็กในอาเซียน

สหภาพยุโรป (EU) ประกาศให้ทุนสนับสนุนกว่า 13 ล้านยูโร (ราว 500 ล้านบาท) แก่องค์การสหประชาชาติ (UN) ภายใต้โครงการความร่วมมือใหม่ที่มีชื่อว่า ‘PROTECT’ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างสิทธิแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก และกลุ่มที่มีความเสี่ยงในกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย   เดวิด เดลี เอกอัครราชทูตผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ก...

X
Close Advertising