×

สิ่งที่สัตยา Microsoft ไม่ได้บอก แต่ไทยต้องตอบเอง

08.05.2024
  • LOADING...

‘อะไรคือสิ่งที่ สัตยา นาเดลลา แห่ง Microsoft ไม่ได้บอกกับเรา’

 

การประกาศตั้ง Data Center ของ Microsoft นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย ที่สามารถดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกให้มาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลกับประเทศได้

 

แต่คำถามที่น่าสนใจคือ “ไทยต้องทำอะไรต่อ?” 

 

Executive Espresso อีพีนี้จะไปฟังเสียงตัวแทนของภาครัฐและภาคเอกชนว่า ประเทศไทยควรจะวางตัวอย่างไรหลังจากที่การลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามา และอะไรคือคำถามที่ประเทศไทยต้องตอบให้ได้เพื่อคว้าโอกาสของอนาคต?

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Team

Archive Team

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising