×

Not So Pretty

Not So Pretty
19 เมษายน 2022

Not So Pretty ซีรีส์ 4 ตอนที่ชวนให้ตระหนักถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ดูได้แล้วใน HBO Max

หากกำลังมองหาซีรีส์ที่เพิ่มความรู้และข้อเท็จจริงอีกด้านของความสวยความงาม Not So Pretty คือซีรีส์ที่น่าดูที่สุดตอนนี้ ซึ่งให้ชมได้แล้วผ่านช่องทางของ HBO Max จุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้ สร้างมาเพื่อต้องการให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม ท่ามกลางกระแสของ Clean Beauty ที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง ซีรีส์ก็ชี้ชวนให้เห็นว่...

Close Advertising