×
56994

Nelson Amorim

21 ธันวาคม 2017

เดินทางบนเส้นทางอาหารสู่อิตาลีและโปรตุเกสที่ Il Fumo

ไม่ไกลจากทางลงทางด่วนพระราม 4 เท่าไรนัก มีห้องอาหารอิตาลีสไตล์ร่วมสมัยที่เปิดมิติใหม่ของรสชาติอาหารอิตาลีตั้งแต่ปี 2015 ในชื่อ Il Fumo (อิล ฟูโม่) ซึ่งภาษาอิตาลีหมายถึง ‘ควัน’ นำเสนอประสบการณ์รับประทานอาหารอิตาลีร่วมสมัยโดยใช้กรรมวิธีย่างด้วยถ่านไม้   บรรยากาศภายในร้าน   The Vibe เดินจากปากทางเข้าที่ติดถนนใหญ่เข้าไป...