×
426668

Karine Jean-Pierre

โจ ไบเดน แต่งตั้งหญิงล้วนนั่งทีมสื่อสารทำเนียบขาวสหรัฐฯ
30 พฤศจิกายน 2020

โจ ไบเดน แต่งตั้งหญิงล้วนนั่งทีมสื่อสารทำเนียบขาวสหรัฐฯ

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 ยังคงเดินหน้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยเขาทำงานและบริหารประเทศในอีก 4 ปีข้างหน้า นับตั้งแต่ต้นปี 2021 นี้ โดยล่าสุด ไบเดนได้แต่งตั้งผู้หญิงมากความสามารถนั่งเก้าอี้ทุกตำแหน่งในทีมสื่อสารของทำเนียบขาวสหรัฐฯ โดยมี เจน ปซากี อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และอดีต...