×

Harvard

สมอง
27 กันยายน 2021

หากชิป AI ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์? Samsung และ Harvard ร่วมมือวิจัย ‘ชิป’ ที่เลียนแบบโครงสร้างสมองมนุษย์สำหรับ AI

มนุษย์เรามีชีวิตเหนือสิ่งมีชีวิตอื่น และพัฒนามาเรื่อยๆ ตั้งแต่หลายแสนปีที่แล้ว เครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารได้คือ ‘สมอง’ การที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถสร้างอุปกรณ์ที่สามารถคิดและทำงานแทนมนุษย์ได้หลากหลายสิ่ง ซึ่งสิ่งที่ทำหน้าที่คิดของอุปกรณ์เหล่านี้ คล้ายกับสมองของมนุษ...

Close Advertising