×

Global Cooling Pledge

COP28
8 ธันวาคม 2023

COP28 ประกาศเจตจำนงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำความเย็น

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเคนยา เป็น 1 ใน 63 ประเทศที่ร่วมให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการทำความเย็น ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 หรือ COP28 ที่นครดูไบ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (5 ธันวาคม)   Global Cooling Pledge ถือเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันครั้งแรกของโลกเกี่...


X
Close Advertising