×

Getty Images

Getty Images
26 กันยายน 2022

Getty Images แบน การขายภาพที่สร้างขึ้นโดย AI อันเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับข้อกฎหมายลิขสิทธิ์และต้องการปกป้องผู้บริโภค

Getty Images ได้แบนการอัปโหลดและการขายภาพที่สร้างขึ้นโดย AI เช่น DALL-E, Midjourney และ Stable Diffusuion ซึ่งเป็นรายล่าสุดที่ได้ทำการแบนต่อจาก Newgrounds, PurplePort และ FurAffinity   ซีอีโอของบริษัทอย่าง เครก ปีเตอร์ส บอกกับ The Verge ว่าการแบนนั้นเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับข้อกฎหมายกับเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย AI และเพื่อปกป้องผู้บริโ...
Shutterstock
21 กันยายน 2022

‘Shutterstock’ เริ่มไล่ลบภาพที่ถูกสร้างโดย AI ท่ามกลางคำถามผลงานที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์กำลังจะมาทำลาย ‘ศิลปะดั้งเดิม’ หรือไม่?

ความนิยมของเครื่องมืออย่าง DALL-E และ Midjourney ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้ศิลปินสมัครเล่นหลายพันคนใช้ระบบ AI สร้างภาพขึ้นมาและส่งไปหารายได้ใน Shutterstock, Getty Images, iStock และ Adobe Stock แต่ล่าสุดบางภาพก็ดูเหมือนจะถูกลบไปแล้ว   เว็บไซต์ PetaPixel รายงานการค้นหาใน Shutterstock ด้วยคำว่า ‘AI-Generated’ ให้ผ...