×

EASTWATER

7 กุมภาพันธ์ 2023

ศาลฎีกานักการเมืองออกหมายจับ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รมว.มหาดไทย คดีรับตั๋วเครื่องบินจากอีสท์ วอเตอร์ มูลค่าเกิน 3,000 บาท

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (อม.) ได้มีคำสั่งออกหมายจับ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคดี อม.14/2565 ที่โจทก์ยื่นฟ้องกล่าวหาว่ารับตั๋วเครื่องบินเป็นของขวัญมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท    โดยคดีดังกล่าว ศาลฎีกา อม. นัดพิจารณาครั้งแร...
31 มกราคม 2023

‘อีสท์ วอเตอร์’ ยอมรับ คืน 2 โครงการให้ ‘ธนารักษ์’ กระทบรายได้ เปิดแผนทุ่ม 5.5 พันล้านบาท ลุยขยายท่อส่งน้ำ หันจับลูกค้าอุตสาหกรรมพลังงาน

‘อีสท์ วอเตอร์’ พร้อมส่งคืนทรัพย์สิน 2 โครงการให้ ‘ธนารักษ์’ ยอมรับกระทบธุรกิจ เหตุมีสัดส่วน 30% ของรายได้ ประกาศทุ่มงบ 5.5 พันล้านบาท ลุยลงทุน 2 โครงการใหม่ เร่งขยายเครือข่ายท่อส่งน้ำ ปรับกลยุทธ์จับลูกค้าอุตสาหกรรม หวังชดเชยรายได้ที่หายไป   เชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ EASTW เ...
วิกฤตน้ำ
1 กุมภาพันธ์ 2021

ชมคลิป: วิกฤตน้ำในประเทศไทย ทำอย่างไรถึงจะรอด

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตด้านน้ำหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนทุกภาคส่วน ความท้าทายคือจะทำอย่างไรให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของคนไทย หลายหน่วยงานจึงพยายามช่วยกันหาแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน   [IN PARTNERSHIP WITH EASTWATER]...
‘ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ’ หลักคิดด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ำคืนสู่สังคมของอีสท์ วอเตอร์
21 มกราคม 2021

ชมคลิป: ‘ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ’ หลักคิดด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ำคืนสู่สังคมของอีสท์ วอเตอร์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด     [IN PARTNERSHIP WITH EASTWATER]  ...
17 กันยายน 2020

ชมคลิป: กว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของคนไทย

คุณทราบไหมว่าประเทศไทยมีแนวทางการจัดการอย่างไร เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ชวนมารู้จักกับ eastwater บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมความสามารถในการทำงานของระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพียงพอกับความต้องการ   [IN PARTNERSHIP WITH EASTWATER]   eastwate...
6 สิงหาคม 2020

ชมคลิป: สมโภชน์ ทับเจริญ เกษตรแนวใหม่กับการใช้น้ำเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต

“พื้นที่การเกษตรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำ คุณสามารถเก็บไว้ได้ตลอดทั้งปีเพียงพอกับปริมาณที่คุณต้องการใช้หรือไม่”   สมโภชน์ ทับเจริญ อดีตข้าราชการที่ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตเกษตรกรกับการทำเกษตรวิถีใหม่ ที่ต้องปรับตัวจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ทั้งการวางแผนปรับพื้นที่ ปรับปรุงดิน และขุดร่องน้ำ เพื่อคาดการณ์เตรียมพร้อมสำหรับการทำเกษตรในวันข้าง...
4 มิถุนายน 2020

Work from Home กับการสร้าง New Normal ในการใช้น้ำ

สถานการณ์โควิด-19 จะมี New Normal หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน New Normal ในการใช้น้ำก็ควรปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคตเช่นเดียวกัน     [IN PARTNERSHIP WITH EASTWATER]...


X
Close Advertising