×
397695

ชมคลิป: กว่าจะมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของคนไทย

โดย THE STANDARD TEAM
17.09.2020
  • LOADING...

คุณทราบไหมว่าประเทศไทยมีแนวทางการจัดการอย่างไร เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ชวนมารู้จักกับ eastwater บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมความสามารถในการทำงานของระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพียงพอกับความต้องการ

 

[IN PARTNERSHIP WITH EASTWATER]

 

eastwater #อีสท์วอเตอร์ #สะกิดไทยใส่ใจน้ำ #URD #แนวคิดURD

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories