×

E-Voucher

ครม. เคาะจ่าย 2,000 บาท ‘เราชนะ-ม33’ คลอด E-Voucher ใช้จ่าย 7,000 บาทต่อคน ต่ออายุ ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3
5 พฤษภาคม 2021

ครม. เคาะจ่าย 2,000 บาท ‘เราชนะ-ม33’ คลอด E-Voucher ใช้จ่าย 7,000 บาทต่อคน ต่ออายุ ‘คนละครึ่ง’ เฟส 3

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (5 พฤษภาคม) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะเร่งด่วน ได้แก่    โครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน โดยเป็นการขยายวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัป...

Close Advertising