×
427572

Dolly Parton

Barack Obama ระบุว่าการไม่ได้ให้เหรียญ Medal of Freedom แก่ Dolly Parton คือความผิดพลาดของเขาขณะดำรงตำแหน่ง
2 ธันวาคม 2020

Barack Obama ระบุว่าการไม่ได้ให้เหรียญ Medal of Freedom แก่ Dolly Parton คือความผิดพลาดของเขาขณะดำรงตำแหน่ง

ประธานาธิบดีคนที่ 44 แห่งสหรัฐอเมริกาอย่างบารัก โอบามา บอกกับสตีเฟน โคลเบิร์ตว่าการไม่ได้ให้เหรียญ Medal of Freedom แก่ดอลลี พาร์ตัน ศิลปินหญิงในตำนาน คือความผิดพลาดของเขาขณะดำรงตำแหน่ง หลังจากที่เธอได้ทำประโยชน์แก่โลกนี้มากมาย   การสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในการเดินสายโปรโมตหนังสือบันทึกความทรงจำเล่มล่าสุดของโอบามาอย่าง A Promised Land ...