×

Da Lat

Thai VietJet
2 ธันวาคม 2022

Thai VietJet กลับมาบินตรงสู่เมืองดาลัต (Da Lat) อีกครั้ง เริ่มวันนี้วันแรก

หนึ่งเส้นทางยอดนิยมในเวียดนามที่หลายคนตั้งแต่รอกับ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ดาลัต (เวียดนาม) ที่ยามนี้ Thai VietJet นำเส้นทางยอดนิยมกลับมาบินอีกครั้งหนึ่ง หลังหยุดให้บริการไปนานกว่า 3 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด   โดยเส้นทางนี้จะเริ่มให้บริการด้วยความถี่สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ โดยใช้เวลาทำการบิน 1 ชั่วโม...

Close Advertising