×

Chao Phraya Sky Park

11 มิถุนายน 2020

จากสะพานด้วน สู่สวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรก ‘พระปกเกล้าสกายปาร์ค’ เปิดให้บริการสิ้นเดือนนี้

เตรียมนับถอยหลังสู่การใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯ ได้มากยิ่งขึ้นกับ ‘พระปกเกล้าสกายปาร์ค’ สวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรก และแห่งใหม่เหนือแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างมาจาก ‘สะพานด้วน’ หรือ ‘รถไฟฟ้าลาวาลิน’ โครงการที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 30 ปี   ‘พระปกเกล้าสกายปาร์ค’ หรือ ‘สวยลอยฟ้าเจ้าพระยา’ ตั้งอยู่บริเวณช่อ...
11 มิถุนายน 2020

ยลโฉม ‘สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา’ จากโครงสร้างรางรถไฟร้าง สู่สวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ำแห่งแรกของโลก

วันนี้ (11 มิถุนายน) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และภาคีพัฒนา จัดกิจกรรมปลูกสะพาน ‘หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน’ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือ ‘สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา’ (Chao Phraya Sky Park) โดยมี...


X
Close Advertising