×

Bluebik Group

Bluebik Group
30 กันยายน 2019

‘บลูบิค กรุ๊ป’ บุกวงการสตาร์ทอัพ เปิดตัว ‘บลู พาร์คกิ้ง’ ระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะ ตั้งเป้า 100 แห่งในปี 2020

จากสถิติพบว่า กว่า 70% ของผู้บริโภคยินดีที่จะกลับมาใช้บริการสถานที่ที่มีที่จอดรถที่สะดวกสบายและเพียงพอ และ 55% จะไม่กลับมาใช้บริการอีก หากได้รับประสบการณ์การจอดรถที่ไม่ดีพอ ชี้ให้เห็นว่า ‘การจอดรถ’ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บริโภค   ผลสำรวจนี้กลายเป็นโอกาสให้กับ ‘บลูบิค กรุ๊ป’ บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แ...