×

7 เทรนด์เทคปี 2567 ที่องค์กรต้องมี ในยุคที่ Digital-First Company เป็นรูปแบบธุรกิจแห่งอนาคต

13.12.2023
  • LOADING...

“แน่นอนว่าเราคงไม่สามารถสวนกระแสของโลกได้ วันนี้ธุรกิจจึงต้องกลับมาคิดว่าการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ผ่านมาในอดีตนั้นเพียงพอแล้วหรือยัง? องค์กรที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป จะไม่เพียงแค่ทรานส์ฟอร์มเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างเดียว แต่จะต้องใช้ดิจิทัลเป็น Core Business ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้ว” พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

เพื่อเตรียมธุรกิจให้พร้อมรับมือกับปี 2567 บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ผู้ให้บริการปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ได้เปิดลิสต์ 7 เทรนด์ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่องค์กรทั่วโลกต้องกลับมาทบทวนเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับปี 2567 ในยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางที่สำคัญของการเจริญเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจ

 

พชรกล่าวว่า ความผันผวนที่รุนแรงต่างๆ ในโลกเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งกระทบกับส่วนต่างๆ ของธุรกิจ เช่น การแข่งขันโดยปราศจากพรมแดน หรือการแข่งขันข้ามประเภทอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งโอกาส ความเสี่ยง และการแย่งชิงตลาดที่ดุเดือดมากขึ้นใน Digital Landscape อีกทั้งยังมีเรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกันของคนต่างเจเนอเรชัน โดยเฉพาะกับคนรุ่น Generation Z และ Millenials ที่มีความคุ้นเคยกับโลกยุคดิจิทัลที่เพิ่มจำนวนในตลาดมากขึ้น และกระแสการทำงานแบบ Gig Worker ที่รับค่าตอบแทนตามจำนวนงานที่ทำแลกกับความยืดหยุ่น

 

 

นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจ แรงกดดันด้าน ESG และความเสี่ยงจากเทคโนโลยีอย่างเรื่องจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์และภัยคุกคามไซเบอร์ บีบให้องค์กรต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถของตนเอง ด้วยการพัฒนาและใช้นวัตกรรมยกระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Digital-First World ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องจักรสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

 

ผลการคาดการณ์ของ Gartner ระบุว่า เม็ดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีทั่วโลกจะแตะ 5.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2566 สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีที่เข้ามาสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์ และธุรกิจในแทบทุกอุตสาหกรรม

     

‘บลูบิค’ ได้สรุป 7 ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ถูกแบ่งออกเป็น 4 แกนหลัก เพื่อจะช่วยให้องค์กรสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง พร้อมช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งวางรากฐานการเติบโตตามหลักความยั่งยืน ESG ที่จะมอบข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วย 

 

4 แกนหลักของ 7 ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสำหรับองค์กรในยุค Digital-First World ปี 2567 

4 แกนหลักของ 7 ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสำหรับองค์กรในยุค Digital-First World ปี 2567 

 

แกนที่ 1 Augmented Intelligence หรือการรวมพลังของ Artificial Intelligence และมนุษย์ ที่จะเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจแห่งอนาคต ผ่านการเข้าถึงเทคโนโลยี Gen AI ในวงกว้างที่เรียกว่า Democratization of Generative AI (Gen AI) เพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดงานซ้ำซ้อน และพัฒนาความเข้าใจในตัวลูกค้าด้วย AI เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่มีความเฉพาะและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น แต่องค์กรที่ไม่ได้ใช้ Gen AI ก็เสี่ยงจะถูกคู่แข่งที่ใช้งานทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆ 

 

แกนที่ 2 Digital Ecosystem หรือการสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่เชื่อมต่อหลายระบบและบริการเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า ซึ่งการสร้าง Digital Ecosystem อาทิ Super App ให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต ต้องให้ความสำคัญกับขีดความสามารถของ Multiexperience (MX) ซึ่งหมายถึงการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกจุดสัมผัสบนช่องทางดิจิทัล (Digital Touchpoints) และการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม เช่น Website, Super App, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) ฯลฯ ให้แก่ลูกค้าอย่างครอบคลุม

 

และยังมี Event-Driven Nano Architecture (EDNA) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยนาโนเซอร์วิส (Nanoservices) ที่แยกออกจากกันเป็นหน่วยเล็กๆ เพื่อความยืดหยุ่นและความสามารถในการพัฒนาแต่ละส่วนงานลงไปสู่ระดับนาโน ทำให้การปรับเปลี่ยนขนาดของทรัพยากรยืดหยุ่นกว่า Microservice ของ Event-Driven Architecture (EDA) โดยไม่กระทบกับบริการอื่นหากบางส่วนมีปัญหา พร้อมทั้งลดความซับซ้อนในขั้นตอนการทำงานและต้นทุน

 

แกนที่ 3 Digital Immunity and Trust หมายถึงการสร้างเกราะป้องกันให้กับองค์กร เพื่อรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทำให้ธุรกิจเจอกับความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นของลูกค้า หากมีกรณีที่ระบบหละหลวมจนนำไปสู่การถูกแฮ็ก ซึ่งจะทำลายความเชื่อมั่นและยากที่จะกู้กลับคืนมา เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันที่มีผู้เล่นทั่วโลกพร้อมที่จะเข้าแทนที่อยู่ตลอดเวลา โดยขีดความสามารถที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้แก่ Generative Cybersecurity AI ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการละเมิดข้อมูล ความผิดปกติบนระบบต่างๆ และชี้ช่องโหว่การโจมตีได้อย่างทันท่วงที

 

นอกจากนี้ ในแกนที่ 3 ยังมี AI-Enhance Security Operations เทคโนโลยีที่เปรียบได้กับกระบวนการหลังบ้านที่เพิ่มการวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยและแนวทางการตอบสนองต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อเสนอวิธีการรับมือกับเหตุการณ์นั้นๆ ทำให้องค์กรสามารถป้องกันและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แกนที่ 4 Sustainability Technologies การผสมผสานแนวคิดด้านเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ก็มีความใส่ใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบลูบิคพบ 2 เทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบาย ESG ที่น่าจับตามองในปีหน้า คือ AI for Sustainability ที่ถูกใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด เช่น โมเดล AI ที่เฝ้าสังเกตและคาดการณ์การปล่อยคาร์บอนเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 

ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอันสุดท้ายในแกนที่ 4 คือเรื่องของ ESG Management and Reporting ที่จะเข้ามาช่วยองค์กรรับมือกับแรงกดดันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดการภายในองค์กร จนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน ESG ของหน่วยงานต่างๆ และคู่ค้า โดยอาศัยซอฟต์แวร์ที่สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานได้ตามกฎระเบียบมาตรฐานสากล 

 

สำหรับองค์กรในประเทศไทยบางรายอาจจะยังเจอกับความท้าทายและแรงต้านในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital-First Company พชรจึงแนะนำว่า องค์กรต้องเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานรับรู้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีให้ได้ภายใต้การสนับสนุนที่เพียงพอ พร้อมทั้งเหตุผลของการเปิดรับเทคโนโลยีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่เปลี่ยนตามโลก

 

“ผู้คน เทคโนโลยี และธุรกิจ เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นทุกวัน ดังนั้น ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อว่าธุรกิจที่รู้เท่าทันกระแสและเตรียมพร้อมรับมือจะสามารถลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุค Digital-First World” พชรกล่าวปิดท้าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising