×

Alleghany

‘วอร์เรน บัฟเฟตต์’ ทุ่มเงินอีก 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ ซื้อกิจการบริษัทประกันภัย Alleghany
22 มีนาคม 2022

‘วอร์เรน บัฟเฟตต์’ ทุ่มเงินอีก 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ ซื้อกิจการบริษัทประกันภัย Alleghany

สถานีโทรทัศน์ CNBC เปิดเผยว่า ทางบริษัท Berkshire Hathaway ภายใต้การบริหาร และให้คำแนะนำของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีนักลงทุนและผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อบริษัทประกันภัย Alleghany ด้วยราคา 11,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือที่ 848.02 ต่อหุ้น ด้วยเงินสด   รายงานระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวได้แสดงถึงมูล...

Close Advertising