×

Alibaba Business School (ABS)

23 เมษายน 2018

โอกาสและความเสี่ยงที่มาพร้อมกัน ในวันที่ไทยเปิดบ้านให้ Alibaba

การมาเยือนประเทศไทยของ แจ็ค หม่า เจ้าพ่ออาลีบาบา (Alibaba) รอบนี้ไม่ธรรมดา เพราะนอกจากจะมาจริงแล้ว ยังลงทุนจริงโดยประกาศอัดฉีดเม็ดเงิน 1.1 หมื่นล้านบาทในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อผลักดัน Smart Digital Hub ซึ่งถือเป็นการประเดิมโครงการขนาดใหญ่หลังจากที่รัฐบาลตั้งแผงขายทั้งโครงการและความหวังของสปริงบอร์ดแห่งความหวังนี้มานานสองนาน...
19 เมษายน 2018

แจ็ค หม่า เซ็นเอ็มโอยูกับรัฐบาลไทย ดัน Digital Hub ช่วยพัฒนา SMEs และการท่องเที่ยว

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และ แจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหารกลุ่มอาลีบาบา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับอาลีบาบา เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย โดยมีความร่วมมือทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กเข้าสู่อีคอมเมิร์ซ การพัฒนาดาวเด่นหรื...

X
Close Advertising