×

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 กรกฎาคม 2017

‘แสตมป์ของพ่อ 2493’ นิทรรศการน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ไปรษณีย์กลาง

     ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านนิทรรศการ ‘แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’      นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ผ่านแสตมป์ 79 ชุด 353 แบบ ด้วยการเล่าเรื่องผ่านแสตมป์ วิดีทัศน์ และแอนิเมชัน ...

Close Advertising