×

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

20 ธันวาคม 2023

20 ธันวาคม 2510 -ในหลวง ร.9 เสด็จฯ เปิด ม.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจังกระทำกันในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่เริ่มพัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศเมื่อปี 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507   ต่อมาในปี 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติ...
ท่านอ้น-วัชรเรศร วิวัชรวงศ์
5 ธันวาคม 2023

ท่านอ้นถวายภัตตาหารเพลที่วัดปทุมวนาราม หลังสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9

วันนี้ (5 ธันวาคม) ท่านอ้น-วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เดินทางมาถวายภัตตาหารเพลที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร หลังเดินทางมาประเทศไทยเป็นหนที่ 2 ในรอบปีเดียวกัน   หลังจากถวายภัตตาหารเพล ท่านอ้นได้เดินเยี่ยมชมพระสถูปเจดีย์ราชสกุลมหิดล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และพระราชสรีรางคารของพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระประยูรญาติที่สืบสายตรงราชสกุลมหิ...
5 ธันวาคม 2023

นายกฯ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาล 9

เช้าวันนี้ (5 ธันวาคม) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566    โดยมีคณะองคมนตรีแล...
5 ธันวาคม 2023

5 ธันวาคม – วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น ‘วันพ่อแห่งชาติ’ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี  ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้...
วันสิ่งแวดล้อมไทย
4 ธันวาคม 2023

4 ธันวาคม – วันสิ่งแวดล้อมไทย

ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยมีใจความเกี่ยวกับ ‘สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทยและของโลก’ ที่มีความรุนแรงขึ้น โดยทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม...
14 พฤศจิกายน 2023

14 พฤศจิกายน – วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง กำหนดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงจนประสบผลสำเร็จ สามารถช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากภัยแล้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จนถึงปัจจุบัน   ความเป็นมาของวันพระบิดาแห่งฝนหลวง สื...
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
26 ตุลาคม 2023

26 ตุลาคม 2560 – พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้น เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    โดยพระราชพิธีจัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวันที่ 26...
13 ตุลาคม วันสวรรคต ในหลวง ร.9
26 กันยายน 2023

ครม. เห็นชอบ วันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ‘13 ตุลาคม’ ของทุกปี เป็น ‘วันนวมินทรมหาราช’

วันนี้ (26 กันยายน) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมว่า ‘วันนวมินทรมหาราช’ ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา    สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ...
UNESCO
6 มิถุนายน 2023

ครม. เห็นชอบการเสนอพระนามในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ UNESCO ประกาศยกย่องเฉลิมฉลองวาระ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ ในปี 2570

วันนี้ (6 มิถุนายน) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการเสนอพระนามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
5 ธันวาคม 2022

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีตักบาตร วางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันนี้ (5 ธันวาคม) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณพิธีท้องสนามหลวง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 &n...

Close Advertising