×

องค์การยูเนสโก จัดพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสันติภาพโลก

โดย
26.09.2017
  • LOADING...

 

 

     องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีสและสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้น ในการประชุมสันติภาพนานาชาติประจำปีนี้ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

 

     พร้อมกันนี้ยังมีการร่วมอภิปรายในหัวข้อ ‘การสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน: มรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Creating Sustainable Society of Peace: A legacy of King Bhumibol Adulyadej of Thailand)’ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก กล่าวต้อนรับนางอิรินา โบโควา (Irina Bokova) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ก่อนที่จะขึ้นกล่าวสดุดี เพื่อถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์นักพัฒนาระดับโลก

 

 

     พระราชกรณียกิจนานัปการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่เพียงแต่จะยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวไทยเท่านั้น หลักการ ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ของพระองค์ต่างเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นานาชาติ และองค์การระหว่างประเทศมากมายต่างน้อมนำเอาหลักคิดโดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาต่อยอดและนำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ร่วมกัน

 

 

     โดยผู้แทนจากแต่ละกลุ่มประเทศและนางอิรินา โบโควา ได้ร่วมกันกล่าวสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ โดยเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือว่าเป็นหลักคิดที่สำคัญอย่างมาก โดยหลักคิดที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 นี้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์การยูเนสโก ที่จะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุผลภายในปี 2030 นี้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising