×

รัฐบาลให้ ‘26 ตุลาคม’ หยุดราชการวันเดียว – ออกทุกข์ตั้งแต่ 28 ตุลาคม

26.09.2017
  • LOADING...

     ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องเกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในคราวประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เสนอ ดังนี้

     1. ให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว เนื่องจากในวันพุธที่ 25 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันออกพระเมรุมาศก่อนวันถวายพระเพลิง และวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันต่อเนื่อง คณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร, คณะกรรมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ ได้วางแผนรองรับครอบคลุมในด้านต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัตินั้น เนื่องจากการปฏิบัติงานในพิธีช่วงก่อนและหลังวันที่ 26 ตุลาคมเป็นการปฏิบัติราชการ จึงให้หน่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณาผ่อนผัน หากจะต้องใช้เวลาราชการเพื่อการเดินทางและเตรียมการตามสมควร

     ส่วนวันที่ 13 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันหยุดประจำปีไปแล้ว

     2. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเดิมเคยมีประกาศกำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยขยายจากวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560 จนไปถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน

     3. ให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ทำการของรัฐทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน

     4. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

     5. ให้เริ่มเก็บผ้าระบายและป้ายถวายความอาลัยตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

     6. ให้ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือและซักซ้อมทำความเข้าใจสถานบันเทิง สถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

     7. ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งประชาชนทั่วไปได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนั้น โดยที่ยังมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าใจว่าผู้มีคุณสมบัติที่สามารถสมัครจิตอาสาดังกล่าวจำกัดเฉพาะประชาชนทั่วไป จึงสมควรให้หัวหน้าส่วนราชการขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้รับมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เข้าร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาฯ สนามเสือป่า หรือในต่างจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising