×

ครม. เห็นชอบ วันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ‘13 ตุลาคม’ ของทุกปี เป็น ‘วันนวมินทรมหาราช’

โดย THE STANDARD TEAM
26.09.2023
  • LOADING...
13 ตุลาคม วันสวรรคต ในหลวง ร.9

วันนี้ (26 กันยายน) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมว่า ‘วันนวมินทรมหาราช’ ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 

สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า ‘วันนวมินทรมหาราช’ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

 

ดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising