×
475351

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (IMH)

IMH เดินหน้าให้บริการตรวจโควิด-19 ย้ำมีน้ำยาเพียงพอ พร้อมเตรียมจับมือพันธมิตรช่วยฉีดวัคซีน
12 เมษายน 2021

IMH เดินหน้าให้บริการตรวจโควิด-19 ย้ำมีน้ำยาเพียงพอ พร้อมเตรียมจับมือพันธมิตรช่วยฉีดวัคซีน

สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (IMH) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ มุ่งเน้นด้านบริการทางการแพทย์แบบเชิงรุกนอกสถานที่ (Mobile Checkup) ด้านการตรวจสุขภาพ และในฐานะประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยตามโครงการสำนักง...