×

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

28 พฤศจิกายน 2019

กรมการแพทย์ เตือนชีวิตเร่งรีบ – กินอาหารไม่ถูกหลักอนามัย เสี่ยงเป็น ‘โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร’

เมื่อวานนี้ (27 พฤศจิกายน) กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งที่พบไม่บ่อยในคนไทย แต่ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ และการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัย แม้ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด แต่ก็พบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร เช่น การติดเชื้อแบ...