×

โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ

โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ
4 กรกฎาคม 2022

ที่ประชุม ก.ต. มีมติให้ ‘โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ’ นั่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ จบการศึกษาจากรั้วรามคำแหง

วันนี้ (4 กรกฎาคม) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา มี ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2565   ซึ่งวาระสำคัญคือ การลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48 เนื่องจากปิยกุล ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งบริหารในวันที่ ...

Close Advertising