×

แว่นสายตา

การวัดสายตา
23 กรกฎาคม 2023

‘เลนส์โปรเกรสซีฟ’ กำลังขยายตัว หลังผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่มักมาพร้อมอาการสายตายาว หันมาใช้มากขึ้น

การใช้เลนส์โปรเกรสซีฟกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แนวโน้มนี้เด่นชัดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่มักจะต่อสู้กับอาการทางตาต่างๆ เช่น สายตายาวตามอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับอายุและการใช้สายตาอย่างหนัก   สายตายาวตามอายุเป็นภาวะที่ความสามารถตามธรรมชาติของดวงตาในการโฟกัสวัตถุ โดยเฉพาะวัตถุในระยะใกล...
26 พฤศจิกายน 2022

เมื่อแว่นสายตา คือตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ดีทางการมองเห็น การเลือกให้ผู้ชำนาญการเฉพาะทางโดยจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตร ตรวจสุขภาพตาและวัดค่าสายตาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตัดแว่นให้จึงเป็นสิ่งสำคัญ [ADVERTORIAL]

ด้วยยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนำพา ทำให้ปัจจุบันคนไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน สูงมากเป็นอันดับ 7 ของโลก หรือเฉลี่ยประมาณ 9 ชั่วโมงต่อวัน (ข้อมูลจากรายงานของ: Digital 2022 Global Overview ที่รวบรวมขึ้นโดย WE ARE SOCIAL) นี่คือหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพดวงตาโดยตรง สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้คาดการณ์ว่า ใน...
X
Close Advertising