×

เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์

17 สิงหาคม 2018

เหมือนเอาขาไปต่อแขน! นักศึกษาบุก ศธ. จี้ยกเลิกกฎกระทรวงใหม่ ชี้ละเมิดสิทธิ ไม่ได้คำตอบมาใหม่

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแก้ไขจำนวน 3 ข้อ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งมีการระบุข้อความในกฎใหม่ส่วนหนึ่งด้วยว่า ห้ามการรวมกลุ่มมั่วสุมอันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเพ...

Close Advertising