Menu

เขื่อนไซยะบุรี

เขื่อนไซยะบุรี
21 กรกฎาคม 2019

สทนช. ส่งหนังสือด่วนถึงลาว ชะลอทดสอบเขื่อนไซยะบุรี จนกว่าจีนปล่อยน้ำเพิ่ม คาด 3 วันระดับน้ำโขงจะเข้าสู่ภาวะปกติ

สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เผยว่า ปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำโขงลดลงมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา พบว่าเกิดจาก 3 ปัจจัยหลักคือ    1. ปริมาณฝนที่ตกลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ทั้งที่ประเทศจีน ลาว และฝั่งไทย    2. เขื่อนจิ่งหงของจีนปรับลดการระบายน้ำ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ม...