×

หมูแพง

24 มีนาคม 2020

ครม. อนุมัติงบกลาง 523 ล้านบาท เพื่อใช้ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ป้องกันการระบาดในสุกรไทย

วันนี้ (24 มีนาคม) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบกลาง ปี 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณจำนวน 523,244,500 บาท เนื่องจากการระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรผ่านตาม...
11 พฤษภาคม 2019

ฮ่องกงสั่งกำจัดสุกร 6 พันตัว หลังพบติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาบนเกาะเป็นครั้งแรก

โซเฟีย ชาน รัฐมนตรีอาหารและสาธารณสุขฮ่องกง แถลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ทางการเตรียมกำจัดสุกร 6 พันตัวในโรงเชือด Sheung Shui ใกล้กับพรมแดนจีน หลังพบสุกรตัวหนึ่งติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกา (African Swine) ซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งแรกที่ตรวจพบ โดยมาตรการดังกล่าวทำเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งสุกรทุกตัวในโรง...

Close Advertising