×

ครม. อนุมัติงบกลาง 523 ล้านบาท เพื่อใช้ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ป้องกันการระบาดในสุกรไทย

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (24 มีนาคม) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบกลาง ปี 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณจำนวน 523,244,500 บาท เนื่องจากการระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรผ่านตามแนวชายแดน ที่ผ่านมามีการตรวจยึดการลักลอบการนำซากสุกรและผลิตภัณฑ์จำนวน 2,708 ครั้ง ตรวจสอบพบมีเชื้ออหิวาต์จำนวน 343 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563)

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เสนอของบประมาณเพื่อใช้ในการชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ จำนวน 381 ล้านบาท สุกรจำนวน 77,578 ตัว ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค ตรวจวินิจฉัย และทำลายเชื้อโรค

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories