×

สิทธิเสรีภาพทางศาสนา

บวชในพระพุทธศาสนากับเสรีภาพทางเพศ
25 สิงหาคม 2020

บวชในพระพุทธศาสนากับเสรีภาพทางเพศ แต่ไม่ใช่เสรีภาพทางศาสนา (1)

​เมื่อกล่าวถึงพระตุ๊ด-เณรแต๋ว ปัญหาที่ถกเถียงกันในสังคมไทยไม่ใช่แค่เรื่องที่จะบอกว่าคนเป็นตุ๊ด-แต๋ว บวชได้หรือไม่ได้ แต่ปัญหาหลักอยู่ที่ว่าคนในสังคมส่วนใหญ่มักมองเขาไปในแง่ลบเป็นหลักตั้งแต่เริ่มต้น เช่น เป็นพวกบัณเฑาะก์ ลักเพศ วิปริตผิดเพศ มักมากในกามราคะ นิยมความรุนแรง ผิดพระวินัย เป็นกลุ่มที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการพระสงฆ์ หรือมากกว่านั้น...
27 มิถุนายน 2018

วุฒิสภาเนเธอร์แลนด์ผ่านร่างกฎหมาย ห้ามปกปิดใบหน้า ขณะอยู่ในพื้นที่อาคารสาธารณะ

หลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเนเธอร์แลนด์เคยมีมติผ่านร่างกฎหมาย ‘ห้ามปกปิดใบหน้า’ ในพื้นที่สาธารณะบางแห่ง ด้วยมติสนับสนุนถึง 132 จากทั้งหมด 150 เสียงเมื่อปี 2016 โดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษปรับเป็นเงินกว่า 430 เหรียญสหรัฐ (ราว 14,000 บาท)   ล่าสุด วุฒิสภาทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อมมีมติรับรองกฎหมายนี้ โดยห้ามให้มีการปกปิดใบหน้าในพ...

Close Advertising