×

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

18 สิงหาคม 2020

คลังรับ SMEs ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน เตรียมเพิ่มวงเงินสินเชื่อฯ กว่า 1.1 แสนล้านบาท

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ส่งผลต่อประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)    ที่ผ่านมาแม้รัฐบาลจะออกมาตรการเยียวยา แต่ SMEs และประชาชนบางส่ว...
15 กรกฎาคม 2020

คลังยิ้ม คนไทยแห่ลงทะเบียน ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ แค่ครึ่งวันแรก 15 ก.ค. ยอดพุ่ง 1.7 ล้านราย

วันนี้ (15 กรกฎาคม) ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่าวันนี้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 13.00 น. พบว่ามีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 1.7 ล้านราย เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้    ทั้งนี้การลงทะเบียนเ...
8 กรกฎาคม 2020

สศค. ชี้ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เดือนเมษายน 63 หนี้เสียพุ่ง 15.41% แต่ยอดอนุมัติเงินกู้โตแผ่ว

พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่าการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) สิ้นเดือนเมษายน 2563 มียอดสินเชื่อคงค้างสะสมรวม 105,689 บัญชี คิดเป็นยอดเงิน 2,591 ล้านบาท แบ่งเป็น   สินเชื่อค้างชำระ 1-3 เดือน สะสมรวมจำนวน 15,708 บัญชี หรือคิดเป็น...
22 พฤษภาคม 2020

คลังงดแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 และ 2 ปี 63 ผลจากเศรษฐกิจแย่

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สศค. จะงดการแถลงตัวเลขประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 และ 2 เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะใช้ตัวเลขประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)    ทั้งนี้มุมมองต่อเศรษฐกิจใน...
18 พฤษภาคม 2020

คลังแนะนำ 4 กลุ่มที่เงินเยียวยายังไม่ถึง ไม่จำเป็นต้องไปร้องเรียนด้วยตนเอง

วันนี้ (18 พฤษภาคม) ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่าช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เปิดในช่วงวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 ขอแนะนำว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดโอกาสในการแพร่ระบา...
14 พฤษภาคม 2020

คลังย้ำ ศุกร์ 15 พ.ค. นี้ ปิดระบบขอข้อมูลอาชีพในมาตรการเยียวยา 5 พันบาท

วันนี้ (14 พฤษภาคม) ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การรับเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงการคลัง (กรมประชาสัมพันธ์) จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายใน 15 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ และประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับสิทธิ์ตามมาตราการเยียวยา 5,000 บาท และผู้ที่ได้รับข้อความว่าผ่านเกณฑ์แต่ยัง...
27 เมษายน 2020

คลังเปิดยอดคนไม่ผ่านเกณฑ์ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5 พันบาท แตะ 3.4 ล้านราย

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังการเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ มีผู้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ 3.4 ล้านราย    นอกจากนี้ยังมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3 ล้านราย (เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์แล้ว 5.2 ล้านราย) ผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.4 แสนราย ...
21 เมษายน 2020

คลังรับลูก ครม. เผยโครงการประกันภัยข้าวนาปี 63 รัฐอุดหนุนค่าเบี้ยให้เกษตรกร 44.7 ล้านไร่ งบ 2,910 ล้านบาท

วันนี้ (21 เมษายน) ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีการผลิต 2554-2562 สามารถเริ่มดำเนิ...
มหาสารคาม เสียชีวิตเพราะ โควิด-19
4 เมษายน 2020

เริ่มวันนี้ 4 เมษายน คลังเปิดให้ผู้ลงทะเบียนผิดพลาด ยกเลิกการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย (ณ วันที่ 2 เมษายน)   สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ระบบจะเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษาย...
30 มีนาคม 2020

คลังรับเดือน ก.พ. 2563 เศรษฐกิจไทยชะลอตัว ผลจากการท่องเที่ยวหดตัวแรง

วันนี้ (30 มีนาคม) วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีสัญญาณชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวลงมาก จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างปร...

X
Close Advertising