×

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

29 มีนาคม 2020

เราไม่ทิ้งกันล่ม! คลังปิดระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 5,000 บาทต่อเดือน

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการเริ่มเปิดลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) เมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 และได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก โดยก่อนเปิดระบบมีประชาชนรอลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน .com กว่า 2 ล้านคน และในช่วง 5 นาทีแรกของการลงทะเบียนมีผู...
29 มีนาคม 2020

www.เราไม่ทิ้งกัน .com แก้ไขระบบล่ม พร้อมให้ลงทะเบียนใหม่แล้ว

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่ www.เราไม่ทิ้งกัน .com ได้ปิดระบบการลงทะเบียนชั่วคราวในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้เข้ามาลงทะเบียนมากถึง 20 ล้านคน ซึ่งเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้ ขณะนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยเร็วกว่าที่คาด และระบบ...
18 กุมภาพันธ์ 2020

คลัง แจงกู้เงินชดเชยขาดดุลงบประมาณ เป็นการดำเนินการปกติ ยันฐานะคลังรัฐฯ แข็งแรง

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์) ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณผ่านการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) จำนวน 20,000 ล้านบาท ว่าเป็นการดำเนินการของกระทรวงการคลังตามปกติทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสรายได้ และกระแสรายจ่ายในช่วงระยะเวลาต่างๆ ภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่เห...
28 มกราคม 2020

คลังออก 3 มาตรการดันการลงทุนฯ หวังเงินหมุนในเศรษฐกิจ 1 แสนล้าน

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญดังนี้   มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 มี 3 ด้าน ได้แก่  มาตรการภาษีเพ...
25 ธันวาคม 2019

‘คลัง’ เผย 2 เดือนแรกปีงบฯ 2563 รัฐนำส่งเงิน 4.13 แสนล้านบาท

ลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 429,707 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 549,527 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 340,815 ล้านบาท   ท...
26 กันยายน 2019

คลังระบุ ลงทะเบียน ‘ชิมช้อปใช้’ หากพบรับแลกเป็นเงินสด ถูกดำเนินการตามกฎหมาย

วันนี้ (26 กันยายน) ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ในช่วง 4 วันแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมเต็มตามโควตา 1 ล้านคนในแต่ละวันแล้ว   โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า จากข้อมูลการลงทะเบียนในช่วง 4 วันแรก (วันที่ 23-26 กันยายน) หากแยกตามกลุ่มอายุพบว่า วั...
18 กันยายน 2019

คลังแจงรัฐมีงบช่วยน้ำท่วมเพียงพอ ส่วนเงินรับบริจาคเป็นการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาลว่า การจัดรายการพิเศษเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐบาล เป็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ประสบภัยเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือที่ภาครัฐได้ดำเนินการใน...
4 มกราคม 2018

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 สดใส ส่งออกและลงทุนภาครัฐคือกลจักรสำคัญ

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2561 นี้มีแนวโน้มสดใสขึ้น หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา รัฐบาลมองว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP จะขยายตัวที่ 3.8% และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอย่าง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ก็ประกาศว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของรัฐบาล   การส่งออกยังเป็นพระเอกสำคัญที่ทุกฝ่ายเชื...

Close Advertising