×

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

8 พฤศจิกายน 2018

ปฏิทินการเมืองไทย เดินหน้าสู่รัฐบาลใหม่

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงกำหนดการก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง โดยยืนยันว่า 24 ก.พ. 62 คนไทยจะได้เข้าคูหา จากนั้น พ.ค. 62 น่าจะได้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่   แต่ระหว่างนี้รัฐบาลปัจจุบันและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังมีอำนาจเต็มตามเดิม โดยไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้รัฐบาลและ คสช. มีอำนาจ จนกว่าร...
8 ตุลาคม 2018

คนไทยพึงรู้ ยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง ส.ส. แต่การสรรหา ส.ว. เริ่มแล้ว ดีเดย์เลือกกันเอง 30 ธันวาคมนี้

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่า กกต. ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการเอาไว้ตั้งแต่การรับสมัครการคัดเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ   เบื้องต้นกำหนดวันคัดเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกจะถือว่าได้รับการคัดเลือก   จากนั้นอีก 7 ...
4 ตุลาคม 2018

กกต. กทม. ประกาศ 3 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. รับฟังความเห็น 10 วัน ก่อนส่ง กกต. เลือกเพียงแบบเดียว

4 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กทม. ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของ กทม. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนใน กทม. ตั้งแต่วันที่ 4-13 ตุลาคม รวม 10 วัน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ก่อนที่จะรวบรวมเสนอให้ กกต. กลางพิจารณาในวันที่ 17 ตุลาคม เพื่อเลือกรูปแบบใดแบบหนึ่ง   นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ. กกต. กทม. กล่...
3 ตุลาคม 2018

ทำความเข้าใจก่อนไปเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรใบเดียว เลือกได้เพียงหนึ่ง ‘คนที่รัก’ หรือ ‘พรรคที่ใช่’

หากไม่นับการเลือกตั้งปี 2557 สังคมไทยว่างเว้นจากบรรยากาศหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เข้าทำหน้าที่ในสภาฯ มานานกว่า 7 ปี   แต่การเลือกตั้งที่คาดว่าจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงกติกามากมาย   ย้อนกลับไปการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 เป็นระบบการเลือกตั้ง ส.ส. แบบเขตเดียวเบอร์เดียว 375 คน + บัญชีรายชื่อ (ป...
20 กันยายน 2018

อาร์ม ตั้งนิรันดร คนไทยผู้รอบรู้เรื่องจีนมากที่สุดคนหนึ่ง – THE STANDARD Daily 19 กันยายน 2561

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น.    จับตาสถานการณ์จีนทั้งเศรษฐกิจและการเมืองกับ อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนไทยผู้รอบรู้เรื่องจีนมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ พร้อมประเด็นข่าวน่าสนใจ กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 ส.ส. จังหวัดคุณได้กี่คน แ...
19 กันยายน 2018

แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง

วันนี้ (19 ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวน 350 คน แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวน ส.ส. 1 คน จังหวัดใดมีจำนวน ส.ส. ได้ไม่...
12 กันยายน 2018

ไทม์ไลน์คนไทยได้เลือกตั้งปี 2562

12 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เนื้อหาของกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ทำให้สนามการเมืองมีความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้ง โดยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     ภาพประกอบ: Karin Foxx...
18 มิถุนายน 2018

ประธาน กกต. เผย ยังตอบไม่ได้ว่าเลือกตั้ง ส.ส. หรือท้องถิ่นก่อน แต่พร้อมจัดเลือกตั้งทุกระดับ

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวถึงขั้นตอนของ กกต. หลังได้รับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... ว่าจะมีเวลารับฟังความเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 30 วัน ซึ่งหากข้อคิดเห็นของประชาชนอยากให้มีการปรับแก้หรือปรับเปลี่ยนบางเรื่อง ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ออกกฎหมายจะเห็นสมคว...
30 มกราคม 2018

ลากยาวเลือกตั้งเลื่อนไปอีก 90 วัน คนไทยจะได้รัฐบาลใหม่เมื่อไรแน่?

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว หลักใหญ่ใจความที่เป็นเรื่องถกเถียงและเป็นคำถามก็คือการแก้ไขมาตรา 2 ในร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าว โดยกำหนดให้ ‘มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป’   สรุปง่ายๆ ก็คือกฎหมาย...
3 กรกฎาคม 2017

ยกเลิกดูงานเมืองนอก! สปท. ไฟเขียว ตัดงบ ส.ส.-ส.ว. ไปดูงานเมืองนอกเกลี้ยง!

     นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งนำโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าควบคุมอำนาจบริหารบ้านเมืองเป็นปีที่สาม การเดินทางไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศเป็นนโยบายที่ พล.อ. ประยุทธ์ ให้ความสำคัญ และถือเป็น ‘กฎเหล็ก’ ที่ทุกหน่วยราชการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถูกนำเสนอบนหน้าสื่อหลายครั้ง พร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้ง...

Close Advertising