×

ประธาน กกต. เผย ยังตอบไม่ได้ว่าเลือกตั้ง ส.ส. หรือท้องถิ่นก่อน แต่พร้อมจัดเลือกตั้งทุกระดับ

โดย THE STANDARD TEAM
18.06.2018
  • LOADING...

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวถึงขั้นตอนของ กกต. หลังได้รับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. … ว่าจะมีเวลารับฟังความเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 30 วัน ซึ่งหากข้อคิดเห็นของประชาชนอยากให้มีการปรับแก้หรือปรับเปลี่ยนบางเรื่อง ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ออกกฎหมายจะเห็นสมควร เพราะ กกต. รับฟังความเห็นแล้วส่งความเห็นไปยังรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลา 30 วัน ยืนยันว่าไม่มีความกังวล เพราะ กกต. ทำแค่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ฉบับเดียว ส่วนอีก 5 ฉบับเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการ   

 

ส่วนกรณีประชาชนอยากจะแสดงความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว สามารถเข้าไปแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ของ กกต. ได้ภายใน 30 วัน

 

กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตออกมาก่อนหน้าว่า กกต. ปรับแก้เกือบทุกมาตราจะกลายเป็นปัญหาหรือไม่นั้น ประธาน กกต. ระบุว่าที่ กกต. เสนอปรับแก้เพราะจากการทำงานที่ผ่านมาพบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่มีการได้เปรียบเสียเปรียบ จึงจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น

 

ส่วนหากฉบับนี้ปรับแก้เรียบร้อยแล้วรวมกับอีก 5 ฉบับเสร็จสิ้น การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้ง ส.ส. จะเกิดก่อนกันนั้นยังให้คำตอบไม่ได้ อยู่ที่กฎหมายฉบับใดมีผลใช้บังคับ หาก พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับและนับไปอีก 90 วัน ภายใน 150 วัน กกต. ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ แต่ขออย่างเดียวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้ง ส.ส. อย่าเป็นเวลาเดียวกัน ควรห่างกัน 3 เดือน ซึ่งระยะเวลา 3 เดือนคิดว่าเพียงพอ เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นมักจะมีเรื่องร้องเรียนมาก จึงต้องใช้เวลา

 

ประธาน กกต. ยืนยันว่า กกต. เป็นผู้ปฏิบัติ เมื่อกฎหมายฉบับใดมีผลใช้บังคับก่อนก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้น ขอยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งทุกระดับ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising