วันเลือกตั้ง

คนไทยพึงรู้ ยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง ส.ส. แต่การสรรหา ส.ว. เริ่มแล้ว ดีเดย์เลือกกันเอง 30 ธันวาคมนี้

08.10.2018
  • LOADING...

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่า กกต. ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการเอาไว้ตั้งแต่การรับสมัครการคัดเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

 

เบื้องต้นกำหนดวันคัดเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกจะถือว่าได้รับการคัดเลือก

 

จากนั้นอีก 7 วัน หรือประมาณวันที่ 6 มกราคม 2562 จะมีการคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยวิธีการคัดเลือกจะเหมือนกับในระดับอำเภอ ต่างกันที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคะแนนสูงสุด 4 ลำดับแรก

 

และอีก 10 วัน หรือไม่เกินวันที่ 16 มกราคม 2562 จะมีการคัดเลือกระดับประเทศ

 

เมื่อขั้นตอนการคัดเลือกทุกระดับเสร็จสิ้น กกต. จะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือ 50 คน

 

ส่วนสมาชิกวุฒิสภาที่เหลือ 200 คน ทางคณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อไป

 

การดำเนินการครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานหลักเข้ามาให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การคัดเลือกทั้ง 3 ระดับ (ส.ว., ส.ส., ท้องถิ่น) ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อให้ได้คนที่ดีมีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศ

 

สิ่งที่ กกต. ต้องการขอความร่วมมือมี 3 ช่วงระยะเวลาคือ การเลือก ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล การเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือกตั้งท้องถิ่น

 

ขณะนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเลือกตั้งท้องถิ่น สนช. รับหลักการวาระแรกทั้ง 6 ฉบับแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising