วันเลือกตั้ง

ไทม์ไลน์คนไทยได้เลือกตั้งปี 2562

12.09.2018
  • LOADING...

12 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เนื้อหาของกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ทำให้สนามการเมืองมีความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้ง โดยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

 

ภาพประกอบ: Karin Foxx

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising