×

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ
10 มีนาคม 2023

แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ พร้อมอัปเกรดระบบความปลอดภัยตามเกณฑ์ใหม่แบงก์ชาติ เล็งตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยและบัญชีม้า

สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมอัปเกรดมาตรฐานความปลอดภัยด้านไซเบอร์ตามเกณฑ์ใหม่แบงก์ชาติ มั่นใจระบบยืนยันตัวตนแบบ Biometrics พร้อมใช้งานตามไทม์ไลน์ เล็งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทุจริตในภาคธนาคารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชี ธุรกรรมต้องสงสัย และบัญชีม้า   ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิ...
ธปท. จับมือสองสมาคมแบงก์เปิดตัวบริการ dStatement
24 มกราคม 2022

ธปท. จับมือสองสมาคมแบงก์เปิดตัวบริการ dStatement รับส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากข้ามธนาคารในรูปแบบดิจิทัล คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 75 บาทต่อครั้งต่อบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมเปิดตัวการให้บริการ dStatement (Digital Bank Statement) เพื่อรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ในรูปแบบดิจิทัลโดยตรงระหว่างสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ต้องการใช้ข้อมูล Bank Statement เป็นหลักฐานประกอบการสมัครขอใช้บริการทางการเงิน สามารถขอให้ธนา...
โครงการช่วยลูกหนี้
24 ธันวาคม 2021

คลัง-ธปท.-SFIs เปิดโครงการช่วยลูกหนี้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโควิด เน้นปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว เริ่ม 1 ม.ค. 65

กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ให้ร่วมกันเร่งให้ความช่วยเหลือและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ที่มีฐานะการเงินเปราะบางและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบ...
แบงก์
18 สิงหาคม 2021

แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ขานรับมาตรการ ศบค. กลับมาให้บริการสาขาในห้างถึง 5 โมงเย็น ตั้งแต่วันนี้

สมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐขานรับมาตรการผ่อนคลายของ ศบค. ที่เปิดให้ธุรกิจธนาคารในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด พิจารณาการกลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยพิจารณาข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 26 ข้อของสมาคมศูนย์การค้าไทย   ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ประสานกั...
ส่องมาตรการช่วยลูกหนี้
27 กรกฎาคม 2021

ส่องมาตรการช่วยลูกหนี้ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย, สมาคมธนาคารนานาชาติ, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ทั้งที่ถูกสั่งปิดกิจการ รวมถึงผู้ประกอบการที่ยังเปิดกิจการแต่ได้รับผลกระทบจากยอดขาย...
ธนาคาร
19 กรกฎาคม 2021

‘แบงก์รัฐ’ ประกาศปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าชั่วคราวใน 13 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ยกระดับป้องกันโควิด

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ประกาศปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ 13 จังหวัด รองรับการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด โดยตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้...
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
15 กรกฎาคม 2021

‘7 สถาบันการเงินรัฐ’ ออกมาตรการพักชำระหนี้อย่างน้อย 2 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากล็อกดาวน์

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และธนาคารสมาชิกทุกแห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกมาต...
5 แบงก์รัฐ-บสย. ปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา ในห้างปิด 17.00 น. นอกห้าง 15.30 น. จำกัดจำนวนลูกค้า
15 เมษายน 2021

5 แบงก์รัฐ-บสย. ปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา ในห้างปิด 17.00 น. นอกห้าง 15.30 น. จำกัดจำนวนลูกค้า

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารสมาชิก ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ออกมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สำหรับงานบริการสาขา ตามแนวทาง...
สมาคมแบงก์ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิดสาขาธนาคารทั่วประเทศ ในห้างปิด 17.00 น. นอกห้างปิด 15.30 น. หวังเลี่ยงโควิด-19
15 เมษายน 2021

สมาคมแบงก์ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิดสาขาธนาคารทั่วประเทศ ในห้างปิด 17.00 น. นอกห้างปิด 15.30 น. หวังเลี่ยงโควิด-19

สมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ออกประกาศการเปิด-ปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ระลอกใหม่   โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า เพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการสาขา และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น ทางสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับงานบริการส...
ธนาคารกรุงไทย แจ้งเวลาปิดทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เกิน 18.00 น. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
11 มกราคม 2021

ธนาคารกรุงไทย แจ้งเวลาปิดทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่เกิน 18.00 น. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (11 มกราคม) ธนาคารกรุงไทยได้ประกาศขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม โดยปิดทำการไม่เกิน 18.00 น. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามที่ประชุมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19   อ้างอิง: https://www.face...


X
Close Advertising