×

สมาคมแบงก์ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิดสาขาธนาคารทั่วประเทศ ในห้างปิด 17.00 น. นอกห้างปิด 15.30 น. หวังเลี่ยงโควิด-19

15.04.2021
  • LOADING...
สมาคมแบงก์ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิดสาขาธนาคารทั่วประเทศ ในห้างปิด 17.00 น. นอกห้างปิด 15.30 น. หวังเลี่ยงโควิด-19

สมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ออกประกาศการเปิด-ปิดสาขาธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

 

โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า เพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการสาขา และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น ทางสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับงานบริการสาขา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

1. ธนาคารอาจพิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราวสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาล ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการที่ตู้ ATM หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดการบริการทางเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร

 

2. ปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2564  

 

  • สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิดไม่เกินเวลา 17.00 น.
  • สาขาภายนอกปิดไม่เกินเวลา 15.30 น.

 

3. จำกัดช่องให้บริการและจำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม 

 

4. กรณีสาขาใดมีพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อเข้าใช้บริการ

 

  • ให้แต่ละธนาคารปิดเพื่อพ่นฆ่าเชื้อทันที และเปิดทำการเมื่อเสร็จสิ้น
  • พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจเชื้อและกักตัวเองในที่พักทันที (Self-Quarantine at Home) ในระยะเวลาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
  • จัดให้มีพนักงานปฏิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

 

มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย โดยธนาคารจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories