×

แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ขานรับมาตรการ ศบค. กลับมาให้บริการสาขาในห้างถึง 5 โมงเย็น ตั้งแต่วันนี้

18.08.2021
  • LOADING...
แบงก์

สมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐขานรับมาตรการผ่อนคลายของ ศบค. ที่เปิดให้ธุรกิจธนาคารในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด พิจารณาการกลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยพิจารณาข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 26 ข้อของสมาคมศูนย์การค้าไทย

 

ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ประสานกับธนาคารสมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการของสาขา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ภายใต้การบริหารจัดการภายในสาขาและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนลูกค้าและช่องให้บริการเพื่อลดความแออัด 

 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารสมาชิกแต่ละธนาคารจะพิจารณาการเปิดสาขาตามความเหมาะสมและความเสี่ยงของแต่ละธนาคาร รวมถึงประกาศของเจ้าของพื้นที่และการประกาศของจังหวัด โดยมีแนวทางในการเปิดให้บริการ ดังนี้ 

 

  1. สาขาในห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า และสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จะพิจารณากลับมาเปิดให้บริการ โดยให้บริการไม่เกินเวลา 17.00 น.

 

  1. สาขาในห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า และสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเขตพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการ แต่ไม่เกินเวลา 17.00 น.

 

  1. สาขาทั่วไปที่เป็นสาขา Stand Alone สามารถเปิดให้บริการตามปกติ 5 วัน หรือ 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร แต่จะเปิดให้บริการไม่เกินเวลา 15.30 น.

 

  1. สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 15.00 น.

 

สำหรับการเปิดสาขาและจำนวนวันทำการของแต่ละสาขาจะเป็นไปตามการพิจารณาของแต่ละธนาคารสมาชิก โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการได้ทางเว็บไซต์หรือช่องทาง Call Center 

 

อย่างไรก็ตาม สมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐขอแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking หรือตู้ ATM และติดต่อธนาคารที่ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ทาง Call Center, LINE, Facebook และเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ภาคธนาคารขอแจ้งงดให้บริการแลกเหรียญและธนบัตรย่อย เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising