×

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

scb x vistec
26 ตุลาคม 2023

ไทยพาณิชย์ – VISTEC เปิดหลักสูตร MISSION X รุ่น 6 ยกขบวนธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาลไทยสู่ความยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เปิดหลักสูตร ‘MISSION X’ The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 6 เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล และการบริหารคาร์บอนฟุตพรินต์แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมและโรงพยาบาล รวม 55 คน จาก 30 บริษัทชั้นนำ   ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี...
SCB
20 กรกฎาคม 2021

SCB จับมือ VISTEC สานต่อภารกิจ Mission X หลักสูตรแม่ทัพธุรกิจรุ่นที่ 2 ช่วย ‘อุตสาหกรรมก่อสร้าง’ ฝ่าคลื่น Digital Disruption [PR NEWS]

เพราะ ‘เทคโนโลยี’ คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ตลอดจนขยายโอกาสและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ แต่ความท้าทายคือ หาก ‘ผู้นำองค์กร’ ขาดวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ขณะที่คู่แข่งเร่งเดินหน้าทำ Digital Transformation เมื่อนั้นศักยภาพของธุรกิจจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด   ด้วยเ...
17 มีนาคม 2020

นักวิจัยไทยพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนถูก ใช้เวลาตรวจ 30-45 นาที เร่งทดสอบความแม่นยำก่อนขยายผล

วันนี้ (17 มีนาคม) ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)  พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลกในขณะนี้ ที่ยั...

Close Advertising