×

SCB จับมือ VISTEC สานต่อภารกิจ Mission X หลักสูตรแม่ทัพธุรกิจรุ่นที่ 2 ช่วย ‘อุตสาหกรรมก่อสร้าง’ ฝ่าคลื่น Digital Disruption [PR NEWS]

20.07.2021
  • LOADING...
SCB

เพราะ ‘เทคโนโลยี’ คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ตลอดจนขยายโอกาสและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ แต่ความท้าทายคือ หาก ‘ผู้นำองค์กร’ ขาดวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ขณะที่คู่แข่งเร่งเดินหน้าทำ Digital Transformation เมื่อนั้นศักยภาพของธุรกิจจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด

 

ด้วยเหตุนี้ ‘ธนาคารไทยพาณิชย์’ (SCB) และ ‘สถาบันวิทยสิริเมธี’ (VISTEC) ซึ่งเชื่อมั่นในพลังของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงร่วมกันริเริ่มโครงการ ‘Mission X’ อันเป็นหลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศ

 

โดยโครงการ Mission X เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้นำองค์กร เพราะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้กำหนดทิศทางองค์กรคือกุญแจไขความสำเร็จในการทำ Digital Transformation 

 

และหลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในรุ่นที่ 1 สะท้อนจากองค์กรที่เข้าร่วมหลักสูตรมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการของธุรกิจ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การสานต่อโครงการ Mission X รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้นำองค์กรในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

 

“อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ยังคงบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัว แต่ขณะเดียวกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูก Digital Disruption จู่โจมรวดเร็วอย่างที่คนในอุตสาหกรรมเองก็คาดไม่ถึง จึงคาดหวังว่าการจัดหลักสูตรในรุ่นนี้จะมีส่วนสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างสามารถก้าวข้ามความท้าทายและเติบโตได้อย่างมั่นคง” วศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าว

 

การจัดหลักสูตรในครั้งนี้ได้นำวิถี New Normal มาผสมผสานการเรียนรู้ด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร Virtual Classroom ที่ทันสมัยมาปรับใช้ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. Exponential Traits – สร้าง Mindset ใหม่ผู้บริหารด้วยฐานความคิดทางเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างโอกาสเติบโตใหม่ให้ธุรกิจ 2. Exponential Tech – ใช้พลังของเทคโนโลยีสร้างผลลัพธ์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และ 3. Exponential Blueprint จัดทำแผนยุทธศาสตร์ Digital Transformation ขององค์กรเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจจริง

 

เป้าหมายดังกล่าวได้สร้างความพิเศษและแตกต่างจากทุกหลักสูตรอื่นในประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแขนงต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับชาติมาเป็นที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพื่อช่วยตกผลึกแผนยุทธศาสตร์ที่ดีกับองค์กรมากที่สุด

 

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ VISTEC เตรียมแผนขยายผลหลักสูตร ‘Mission X’ The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยสามารถสร้างแต้มต่อในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และเวทีโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง และพร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต  

 

[PR NEWS]

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising