×

ภาคประชาชนเชียงใหม่ผลักดันภาครัฐแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

28.01.2024
  • LOADING...

วันนี้ (28 มกราคม) ช่างภาพข่าว THE STANDARD เก็บภาพบรรยากาศการจัดงาน ‘Breath Dust In The Air’ ซึ่งจัดขึ้นที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีศิลปินและองค์กรภาคประชาชน เช่น กลุ่มสนับสนุนสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรมและเท่าเทียม (A Know Network of Activist Circle Key หรือ KNACK) และสภาลมหายใจ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของงานคือ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นทุกปี กิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการ ‘Breath Dust In The Air’ 24 hours durational performance art by Prapassorn Konmuang, การเสวนาเรื่องฝุ่นในภาคเหนือ และมีการวาดภาพด้วยกาวลาเท็กซ์บนผ้าใบสีขาว เพื่อแสดงให้เห็นถึงปริมาณฝุ่นละอองสีดำที่เกาะอยู่บนภาพที่วาดด้วยกาวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

 

ด้าน ประภัสสร คอนเมือง จากกลุ่ม KNACK กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ร่วมงานได้ตระหนักรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและต้นตอของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งพบว่าได้ผลในระดับหนึ่ง โดยผู้ที่เข้าร่วมงานซึ่งมีคนในพื้นที่, นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจร่วมวาดภาพเพื่อสื่อถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษที่เข้าร่วมงาน ได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไว้อย่างน่าสนใจคือ การเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมตัวไว้อย่างดี มีการตรวจสอบสภาพอากาศและอุณหภูมิก่อนการเดินทาง แต่ไม่ได้ตรวจเช็กค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เนื่องจากไม่ทราบว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ขาดการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำหรับการท่องเที่ยว

 

อย่างไรก็ตาม แม้การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะไม่สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมได้ แต่นับว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการและนักการเมืองมองเห็นความสำคัญ พร้อมทั้งร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม โดยให้มีการออกกฎหมายบังคับใช้ได้ในเร็ววัน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising