×
338314

วีรพงษ์ รามางกูร

5 มีนาคม 2020

ดร.โกร่ง-ดร.สุรชาติ กับ 8 ข้อเสนอปลดชนวนระเบิดการเมืองไทย ในยุคเสนาธิปไตย และแฟลชม็อบ

วันนี้ (5 มีนาคม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเสวนาวิชาการวงปิด เรื่อง ‘อนาคตทางการเมืองไทยหลังยุบพรรคในยุค Covid-19’ โดยมีวิทยากร คือ ดร.โกร่ง-วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ     ดร.ว...
3 มีนาคม 2020

5 ประเด็น ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย กับ ดร.โกร่ง-วีรพงษ์ รามางกูร

ดร.โกร่ง-วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาเรื่อง ‘ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย 2020’ ที่จัดขึ้นที่พรรคเพื่อไทย โดยมีสถาบันสร้างไทยเป็นผู้จัดงาน   ดร.โกร่ง กล่าวถึงปัญหาด้านต่างๆ ของเศรษฐกิจ ปัจจัย และแนวนโยบายที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยมีปัญหา อีกทั้งยังได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยว่า เมื่อไรจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง...
3 มีนาคม 2020

ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย 2020 ผ่านมุมมอง วีรพงษ์ รามางกูร ชี้ต้องเผชิญภาวะซบเซาไปอีก 5 ปี

วันนี้ (3 มีนาคม) ที่พรรคเพื่อไทย มีการจัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการระดมความคิดเพื่อพัฒนาชุดนโยบายสาธารณะ โดย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวเปิดงานสัมมนาว่า ปัญหาที่ไทยต้องเผชิญอยู่ขณะนี้มี 3 อย่าง คือ ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ และความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งปัญหา 3 อย่างนี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะนำไปสู่วิกฤตการณ์อย่างใหญ่หลวง ซึ่งจะต้องมีก...