×

วันคนพิการสากล

4 ธันวาคม 2023

ชมคลิป: ‘เมืองต้องไม่ตอกย้ำความพิการ’ นโยบายชัชชาติที่ไม่ใช้ความสงสารนำ | THE STANDARD

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น ‘วันคนพิการสากล’ เพื่อย้อนรำลึกถึงวันนี้เมื่อปี 2525 ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการครั้งแรก โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของคนพิการ   THE STANDARD ร่วมพูดคุยกับกลุ่มคนพิการที่ต้องใช้ชีวิตในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ว่า...
UNDP
3 ธันวาคม 2023

UNDP จับมือกลุ่มวิ่งด้วยกัน วิ่งเป็นเพื่อนผู้พิการ ขับเคลื่อนสังคมเสมอภาค

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคนพิการสากล โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติมุ่งเป้าให้ทุกภาคส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสนับสนุนและผลักดันสังคมเสมอภาคและเท่าเทียมที่ครอบคลุมคนพิการ ซึ่งปัจจุบันคนพิการในประเทศไทยยังเผชิญกับอุปสรรคในการถูกจ้างงานอย่างเท่าเทียม การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐาน จนถึงขนส่งสาธารณะที่ยังขาดกา...
วันคนพิการสากล
3 ธันวาคม 2023

3 ธันวาคม – วันคนพิการสากล

องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็น ‘วันคนพิการสากล (International Day of Persons with Disabilities)’ เพื่อรำลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 1982 ที่สมัชชาใหญ่ UN รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action concerning Disabled Persons) พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเค...
12 ธันวาคม 2022

‘BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน’ เทศกาลเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจผู้พิการ สร้างเมืองที่น่าอยู่ให้เป็นจริง

วันนี้ (12 ธันวาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงวันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ร่วมมือกับเครือข่าย จัดเทศกาล ‘BANGKOK For ALL #กรุงเทพฯเพื่อทุกคน’ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริเวณสกายวอล์ก แยกปทุมวัน เป็นเทศกาลที่จัดเพื่อ ‘ทุกคน’ ได้มามีส่วนร่วมเวิร์กช็อปเพื่อการเรียนรู้และ...
3 ธันวาคม 2022

นายกฯ ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส-ความเสมอภาคทางสังคมกับประชาชนทุกกลุ่ม เนื่องในวันคนพิการสากล 2565

วันนี้ (3 ธันวาคม) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.05 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาส ‘วันคนพิการสากล’ ประจำปี 2565 ผ่านบันทึกวิดีทัศน์เผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งองค์การสหปร...
UNICEF
3 ธันวาคม 2021

รายงาน UNICEF ชี้ มีเด็กพิการถึง 240 ล้านคนทั่วโลก เด็กพิการในไทยเกือบครึ่งไม่ได้รับเบี้ยความพิการ-ร้อยละ 38 ไม่ได้เข้าเรียน

วันนี้ (3 ธันวาคม) เนื่องในวันคนพิการสากล กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระบุว่า ทั่วโลกมีเด็กพิการมากถึง 240 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 10 ของเด็กทั่วโลก ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในแทบทุกด้านของชีวิตเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่พิการ   จากรายงานวิเคราะห์ฉบับใหม่ของ UNICEF ที่ครอบคลุมที่สุดชื่อ Seen, Counted, Included: Using data to sh...
คนพิการในประเทศไทย
3 ธันวาคม 2019

สำรวจจำนวนคนพิการในประเทศไทยในวันคนพิการสากล 2019

เนื่องด้วยวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนพิการสากลโดยสหประชาชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ พร้อมสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่อง   THE STANDARD รวบรวมข้อมูลสถาน...

Close Advertising