×

สำรวจจำนวนคนพิการในประเทศไทยในวันคนพิการสากล 2019

03.12.2019
  • LOADING...
คนพิการในประเทศไทย

เนื่องด้วยวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคนพิการสากลโดยสหประชาชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ พร้อมสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่อง

 

THE STANDARD รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยล่าสุดให้เห็นกันว่าสถานการณ์ผู้พิการในประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไร

 

คนพิการในประเทศไทย

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising