×

ร่างรัฐธรรมนูญ

Padipat Santipada
9 กันยายน 2021

ก้าวไกล ชวนจับตาโหวตแก้ รธน. วาระ 3 ชี้ร่าง ปชป. มีปัญหาชัดเจน-พยายามสอดไส้-ผิดกระบวนการนิติบัญญัติ

วันนี้ (9 กันยายน) ที่อาคารรัฐสภา ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. .… สัดส่วนพรรคก้าวไกล เเถลงต่อสื่อมวลชนถึงจุดยืนของพรรคก้าวไกลในการลงมติในวาระที่ 3    ปดิพัทธ์กล่าวว่า อยากให้พี่น้องประชาชนมองภาพใหญ่ด้วยกันว่า หลังการลงมติ...
Sutin Klungsang
7 กันยายน 2021

สุทิน มองโหวตแก้ รธน. วาระสาม ผ่านหรือไม่ตัวแปรอยู่ที่ ส.ว. เชื่อสุดท้ายยื่นศาลตีความ

วันนี้ (7 กันยาน) ที่อาคารรัฐสภา สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.) แก้ไขเพิ่มเติม ในวันที่ 10 กันยายนนี้ ว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง และดุลยพินิจของ ส.ส. แต่ละคน โดยยอมรับว่าตนมีกังวลเนื่องจากมีความเป็นไปได้ทั้งผ่านและไม่ผ่านความเห...
Paiboon Nititawan
4 สิงหาคม 2021

ประชุมถกแก้รัฐธรรมนูญ ก้าวไกลทักท้วงแก้ระบบเลือกตั้งเกินรับหลักการ ไพบูลย์สั่งประชุมต่อ หากไม่หยุดจะเชิญออกนอกห้องประชุม

วันนี้ (4 สิงหาคม) ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ. ... เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 91 ท่ามกลางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด เช่น จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง มีแอลกอฮอล์สำหรับทุกที่นั่ง และจัดชุดตรว...
ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
6 กรกฎาคม 2021

ไพบูลย์นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธาน กมธ. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างเดียวที่ผ่านมติที่ประชุมร่วม

วันนี้ (6 กรกฎาคม) การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 และ 91) ของรัฐสภา ซึ่งเป็นประชุมร่วมกันนัดแรก มีวาระสำคัญคือ การพิจารณาเลือกตำแหน่งต่างๆ ของคณะ กมธ. ซึ่งที่ประชุมกรรมาธิการมีมติเห็นชอบให้ ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่...
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
24 มิถุนายน 2021

ชมคลิป: กลุ่มราษฎรเดินเท้าไปรัฐสภา ยื่นเจตจำนงขอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ร่างใหม่ทั้งฉบับ-แก้ได้ทุกมาตรา

3 สมาชิกวุฒิสภาประสานเสียงเตือนล้มร่างรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ที่เสนอโดย ไพบูลย์ นิติตะวัน กับปมมาตรา 144-185 ที่อาจเปิดช่องให้มีการทุจริต...
แก้ไขรัฐธรรมนูญ
18 มิถุนายน 2021

ที่ประชุมฝ่ายกฎหมายสภาไม่รับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 หมวด 15/1 ฝ่ายค้านชี้เป็นการทำใหม่ทั้งฉบับ ขัดคำวินิจฉัยศาล

วันนี้ (18 มิถุนายน) นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แถลงข่าวภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรมีมติในการพิจารณาว่า   จากการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่... พุทธศักราช ... แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพ...
แก้รัฐธรรมนูญ
11 มิถุนายน 2021

ฝ่ายค้านเตรียมรวมรายชื่อ ส.ส. ยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญ 15 มิถุนายนนี้

สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยจะขอยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญกับ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 ร่าง เช่น การแก้มาตรา 256 กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ, ระบบเลือกตั้ง, อำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้อยู่ขั้นตอนการเข...
ไพบูลย์ นิติตะวัน
7 เมษายน 2021

ไพบูลย์นำ 110 ส.ส. พลังประชารัฐ ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา ไม่มีตัดอำนาจ ส.ว. บอกประวิตรไฟเขียวแล้ว

วันนี้ (7 เมษายน) ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วย ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐ ร่วมกันยื่นญัตติเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช …. พร้อมหลักการ และเหตุผลความสำคัญในการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แก่ ชวน หลีกภัย ป...
ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญฯ ย้ำจุดยืนผลักดันร่างฉบับใหม่ เตือน ส.ว. ยุติส่งตีความ พ.ร.บ. ประชามติ หากตีตกคือปิดประตูทางออก
23 มีนาคม 2021

ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญฯ ย้ำจุดยืนผลักดันร่างฉบับใหม่ เตือน ส.ว. ยุติส่งตีความ พ.ร.บ. ประชามติ หากตีตกคือปิดประตูทางออก

วันนี้ (23 มีนาคม) ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยมีการจัดประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ หลังจากที่รัฐสภาไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการเพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย อนุสรณ์ ธรรมใจ กล่าวภายหลังการประชุมว่าภาคีมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลและรัฐสภาร่วมมือกันเพื่...
ที่ประชุมรัฐสภา มีมติให้เข้าสู่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3 ด้าน ชาดา ส.ส. ภูมิใจไทย ประกาศ ไม่ขอร่วมสังฆกรรม
18 มีนาคม 2021

ที่ประชุมรัฐสภา มีมติให้เข้าสู่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3 ด้าน ชาดา ส.ส. ภูมิใจไทย ประกาศ ไม่ขอร่วมสังฆกรรม

หลังประชุมกว่า 9 ชั่วโมงเพื่อหาแนวทางว่าจะลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3 หรือไม่ จนที่สุด ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. พลังประชารัฐ เสนอญัตติว่าจะให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 หรือไม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ   เห็นด้วย 473 เสียง   ไม่เห็นด้วย 127 เสียง   งดออกเสียง 39 เสียง   ไม่ลงคะแนน 5 เสียง   จากองค์ประช...


X
Close Advertising