×

ราชกิจจานุเบกษา

ออกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัว
29 กรกฎาคม 2021

ออกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัว ให้อำนาจ กสทช. แจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสั่งระงับได้ พร้อมส่งตำรวจดำเนินคดี

วันนี้ (29 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) โดยมีรายละเอียดระบุว่า   ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นค...
ผ้าอนามัยชนิดสอด
22 กรกฎาคม 2021

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

เห็นข่าวนี้แล้วอาจทำให้ผู้หญิงและผู้ที่มีประจำเดือนจำนวนมากข้องใจ เมื่อผ้าอนามัยชนิดสอดใส่ถูกจัดให้เป็นเครื่องสำอางตามประกาศของราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่มีการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า ‘เครื่องสำอาง’ ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระร...
ธนาคาร
20 กรกฎาคม 2021

เริ่มวันนี้! ปิดธนาคารทุกสาขาในห้างสรรพสินค้าของ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อตอบรับมาตรการยกระดับป้องกันโรคโควิด

ตามที่เมื่อวานมีประกาศ มาตรการล็อกดาวน์ควบคุมโควิด (https://thestandard.co/increasing-3-red-zones-for-coronavirus-measure/)  เพิ่มเติมจากราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ไปแล้วนั้น    ทางสมาคมธนาคารไทยก็ออกนโยบายรัฐที่ตอบรับมาตรการดังกล่...
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
19 กรกฎาคม 2021

13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประชาชนและกิจการต่างๆ ทำอะไรได้บ้าง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) มีสาระสำคัญคือ ให้จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ซึ่งเพิ่มอีก 3 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี โดยขอให้งดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00-04.00 น. ต่ออีก 14 วัน เริ่มตั้งแต่ 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคมนี้ พร้อมขอความร่วมมือลด...
lockdown
19 กรกฎาคม 2021

มาตรการล็อกดาวน์ควบคุมโควิด เพิ่มจังหวัดสีแดงเข้มอีก 3 เริ่มบังคับใช้พรุ่งนี้ 20 ก.ค.

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดแ...
เคอร์ฟิว
18 กรกฎาคม 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด ยืดเวลาบังคับใช้เคอร์ฟิวและมาตรการสกัดโควิดไปอีกอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่ 20 ก.ค. นี้

วันนี้ (18 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)   ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น ...
ห้ามชุมนุม
16 กรกฎาคม 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด ฝ่าฝืนคุกไม่เกิน 2 ปี-ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

วันนี้ (16 กรกฎาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มีเนื้อหาระบุว่า   โดยที่การระบาดของโรคโควิดอันเป็นสถานการณ...
Antigen Test Kit
13 กรกฎาคม 2021

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ประชาชนใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเองได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-test kKits) พ.ศ. 2564 ลงนามโดย อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดสำคัญคือ   ให้...
เคอร์ฟิว กทม.
10 กรกฎาคม 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดเคอร์ฟิว กทม. และปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ 3 ทุ่มถึงตี 4

วันนี้ (10 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) โดยให้ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ​และปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ห้ามออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00-04.00...
จากเสียงสะท้อนความเจ็บปวดสู่ #กูจะเปิดมึงจะทําไม แคมเปญอารยะขัดขืน มาตรการห้ามนั่งกินในร้าน
30 มิถุนายน 2021

จากเสียงสะท้อนความเจ็บปวดสู่ #กูจะเปิดมึงจะทําไม แคมเปญอารยะขัดขืน มาตรการห้ามนั่งกินในร้าน

หลังจากเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ ‘กึ่งล็อกดาวน์’ จังหวัดพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับอีก 4 จังหวัดภาคใต้ รวม 10 จังหวัด โดยมีหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวคือ ให้มีการปิดแคมป์การก่อสร้าง เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน และไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน โดยมีผลเป็นระยะเวล...