×
411278

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง .
22 ตุลาคม 2020

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

วันนี้ (22 ตุลาคม) เวลา 11.36 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้   ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง &n...
ประชุมสมัยวิสามัญ
21 ตุลาคม 2020

ราชกิจจาฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญ 26 ต.ค.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ อาศัยอำนาจตามควา...
17 ตุลาคม 2020

ราชกิจจาฯ ประกาศฉบับ 6 กำหนดสถานที่คุมตัวผู้ชุมนุม ‘กองบัญชาการช่วยรบที่ 1’ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย

วันนี้ (17 ตุลาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฉบับ ท่ี 6/2563 เรื่อง ‘กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม’ โดยให้ใช้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุม     ข้อ 1 กรณีที่มีการจับกุมและควบคุ...
โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง วันที่ 1 พ.ย. 2563
9 ตุลาคม 2020

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง วันที่ 1 พ.ย. 2563

วันนี้ (9 ตุลาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดระบุว่า   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน   พระบาทสมด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร...
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
30 กันยายน 2020

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินรอบใหม่ มีผลพรุ่งนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563

วันนี้ (30 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 5 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น   โดยที่การดำเนินม...
9 กันยายน 2020

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศห้ามขายเหล้า-เบียร์ ผ่านออนไลน์ อีก 90 วัน มีผลใช้บังคับ

วานนี้ (8 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ความว่า   เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการและร้านค้าบางส่วนใช้ช่องทางในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอน...
1 กันยายน 2020

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ ปรีดี ดาวฉาย ลาออก รมว.คลังแล้ว

วันที่ (1 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก มีรายละเอียดระบุว่า   ด้วยนายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ความเป็นรัฐมนตรีของนายปรีดี ดาวฉาย จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...
ใบสั่งจราจร
26 สิงหาคม 2020

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ‘ใบสั่งจราจร’ รูปแบบใหม่ เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายนนี้

วานนี้ (25 สิงหาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามโดย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรต้องเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด    อาศัยอำนาจตามความใน...
6 สิงหาคม 2020

6 รัฐมนตรีป้ายแดง ร่วมวง ครม. ประยุทธ์ 2/2

วันนี้ (6 สิงหาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครั้งล่าสุดแล้ว (ครม. ประยุทธ์ 2/2) มีรายชื่อดังต่อไปนี้      ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์...
6 สิงหาคม 2020

BREAKING: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม. ประยุทธ์ 2/2 แล้ว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ ในการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครั้งล่าสุดแล้ว (ครม. ประยุทธ์ 2/2) มีรายชื่อดังต่อไปนี้   - ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง - สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน - ปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการ...