×

ราชกิจจานุเบกษา

29 กุมภาพันธ์ 2024

กทม. เปิดทางเลือกใหม่ รับชำระค่ารักษาพยาบาล รพ. ในสังกัดเป็นเงินเชื่อ เริ่มมีผล 28 ก.พ. 67

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 2567    โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 34 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563   โดยมีใจความ...
13 กุมภาพันธ์ 2024

มี ‘ยาเสพติด’ เท่าใดจัดให้เป็น ‘ผู้เสพ’

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครอง ‘เพื่อเสพ’ พ.ศ. 2567    โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และมาตรา 107 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด    ทั้ง...
2 กุมภาพันธ์ 2024

ราชกิจจาฯ ประกาศให้กีฬา 14 ชนิด รวมอีสปอร์ต เป็นกีฬาอาชีพ มีผลทันที

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566 โดยมีสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เป็นผู้ลงนาม   สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาอาช...
22 มกราคม 2024

ยกเลิก ‘แบบเรียน-หนังสือ’ ไม่ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

วันนี้ (22 มกราคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ว่าด้วยเรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก แจ้งเรื่องการยกเลิกการกำหนดแบบเรียน หนังสือ ให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งลงนามมีผลตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2566 โดย ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก ซึ่งเนื้อหาระบุว่า   โดยที่ประกาศคณะกรรม...
17 มกราคม 2024

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ละออง-ณณัฏฐ์’ ขยับขึ้นเป็น สส. ปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อไทย แทนสมศักดิ์-ประเสริฐ

วานนี้ (16 มกราคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดย ‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีประกาศ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1 ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง...
31 ธันวาคม 2023

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ มีผล 1 ม.ค. ภูเก็ตสูงสุด 370 บาท 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่ำสุด 330 บาท

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) มี ไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง เป็นผู้ลงนาม ความว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อ...
อาวุธปืน
20 ธันวาคม 2023

รัฐบาลออกคำสั่ง ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน 1 ปี มีผลตั้งแต่วันนี้ (20 ธ.ค.)

วันนี้ (20 ธันวาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ที่ 3877/2566 เรื่อง ห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 - 19 ธันวาคม 2567 &nbs...
ที่นั่งสมาชิกวุฒิสภา
19 ธันวาคม 2023

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 5 ผบ.เหล่าทัพ นั่ง สว.ใหม่ ตามตำแหน่ง

วันนี้ (19 ธันวาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน   โดยมีรายละเอียดความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช...
ผับตี 4
15 ธันวาคม 2023

ขยายเวลาเปิดผับถึงตี 4 รอราชกิจจาฯ ประกาศ อนุทินย้ำ ทุกคนต้องทำตามกฎหมาย ส่วน กทม. เผยมี 140 แห่ง 3 ย่าน รัชดา สีลม RCA

วันนี้ (15 ธันวาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการออกประกาศขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. ว่า ได้ลงนามไปแล้ว ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพราะในหนังสือประกาศได้ระบุวันที่บังคับใช้ไว้ชัดเจนแล้ว    ส่วนจะมีการลงพื้นที่...
สลากกินแบ่งรัฐบาล
2 ธันวาคม 2023

ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

วานนี้ (1 ธันวาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2566   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกิ...

Close Advertising