×

ราชกิจจานุเบกษา

Prayut Chan-o-cha
23 กันยายน 2021

ประยุทธ์ เซ็นเพิ่ม ‘รองปลัด สธ. – รองเลขาฯ สมช. – รองเลขาฯ นายกฯ’ นั่งเก้าอี้ ‘รอง ผอ.ศปก.ศบค.’ แก้โควิด

เมื่อวานนี้ (22 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 17/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมโครงประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินงานของ ศปก.ศบค. ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการให้เหมาะสมกับการปฏิบัต...
E-sports
21 กันยายน 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ‘อีสปอร์ต’ เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการแล้ว

วานนี้ (20 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดระบุว่า    เพื่อเ...
BREAKING_NEWS
10 สิงหาคม 2021

BREAKING: นายกฯ ลงนามยกเลิกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวอันอาจสร้างความหวาดกลัวแล้ว มีผลตั้งแต่ 9 สิงหาคม หลังศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว

วันนี้ (10 สิงหาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 31 ) ซึ่งลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดระบุว่า   ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการ...
ฉีดวัคซีน
5 สิงหาคม 2021

ออกประกาศ สธ. กำหนดให้ผู้ป่วยจากโควิด-ฉีดวัคซีนจากรัฐ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการรักษา

เมื่อวานนี้ (4 สิงหาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญระบุว่า   ให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2 สิงหาคม 2021

ตั้ง ‘เลขาธิการ กสทช.’ นั่งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เกี่ยวกับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ทำงานใน ศบค.

วานนี้ (1 สิงหาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 13/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19   โดยมีสาระสำคัญคือ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (8) ของข้อ 1...
31 กรกฎาคม 2021

ชมคลิป: ‘รมว.ดีอีเอส’ ชี้แจ้งกรณีราชกิจจาฯ ห้ามสื่อเสนอ Fake News

'รมว.ดีอีเอส' ยันหากเสนอข่าว แม้เป็นเรื่องจริง เป็นมุมลบอย่างเดียว ไม่มีมุมบวก ทำให้คนเข้าใจผิดเข้าข่ายผิดกฎหมาย   ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เผย กรณีราชกิจจาฯ ห้ามสื่อเสนอ Fake News ว่าต้องดูจากเจตนาเป็นหลัก และผลกระทบที่เกิดขึ้น ครอบคลุมทั้งสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป แม้ว่าเป็นเรื่องจร...
ออกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัว
29 กรกฎาคม 2021

ออกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัว ให้อำนาจ กสทช. แจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสั่งระงับได้ พร้อมส่งตำรวจดำเนินคดี

วันนี้ (29 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) โดยมีรายละเอียดระบุว่า   ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นค...
ผ้าอนามัยชนิดสอด
22 กรกฎาคม 2021

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด เป็นเครื่องสำอาง

เห็นข่าวนี้แล้วอาจทำให้ผู้หญิงและผู้ที่มีประจำเดือนจำนวนมากข้องใจ เมื่อผ้าอนามัยชนิดสอดใส่ถูกจัดให้เป็นเครื่องสำอางตามประกาศของราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่มีการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า ‘เครื่องสำอาง’ ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระร...
ธนาคาร
20 กรกฎาคม 2021

เริ่มวันนี้! ปิดธนาคารทุกสาขาในห้างสรรพสินค้าของ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อตอบรับมาตรการยกระดับป้องกันโรคโควิด

ตามที่เมื่อวานมีประกาศ มาตรการล็อกดาวน์ควบคุมโควิด (https://thestandard.co/increasing-3-red-zones-for-coronavirus-measure/)  เพิ่มเติมจากราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ไปแล้วนั้น    ทางสมาคมธนาคารไทยก็ออกนโยบายรัฐที่ตอบรับมาตรการดังกล่...
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
19 กรกฎาคม 2021

13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประชาชนและกิจการต่างๆ ทำอะไรได้บ้าง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) มีสาระสำคัญคือ ให้จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ซึ่งเพิ่มอีก 3 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี โดยขอให้งดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00-04.00 น. ต่ออีก 14 วัน เริ่มตั้งแต่ 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคมนี้ พร้อมขอความร่วมมือลด...