×

ราชกิจจานุเบกษา

30 พฤศจิกายน 2022

ปรับ ครม. ประยุทธ์ รอบใหม่ 3 เก้าอี้ ‘ธนกร’ อดีตโฆษก ขึ้นแท่นรัฐมนตรี

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง 3 รัฐมนตรี ได้รัฐมนตรีหน้าใหม่ร่วมวง ครม. ดังนี้     ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร...
12 พฤศจิกายน 2022

ราชกิจจาฯ ประกาศ นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งห้ามชุมนุมช่วงประชุม APEC รอบศูนย์ฯ สิริกิติ์ และ 19 โรงแรมทั่ว กทม.

วานนี้ (11 พฤศจิกายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การชุมนุมสาธารณะ โดยกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC และสถานที่พำนักของผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้นกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ...
รถยนต์ไฟฟ้า
3 พฤศจิกายน 2022

เปิดเงื่อนไขซื้อ ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ รัฐบาลช่วยจ่ายเงินอุดหนุนเท่าไร ลดภาษีกี่เปอร์เซ็นต์

เงื่อนไขการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ หลังรัฐบาลสนับสนุนให้นำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เข้ามาจำหน่ายในไทย โดยอนุมัติงบประมาณ 2,923.397 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามมาตรดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 120 ง ได้ลงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประ...
3 พฤศจิกายน 2022

รัฐบาลยืนยันช่วยเหลือเงินทำศพผู้สูงอายุรายละ 3,000 บาท ไม่ใช่ 30,000 บาท ย้ำผู้สูงอายุต้องมีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์

วันนี้ (3 พฤศจิกายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีที่มีฐานะยากจน เงินทำศพผู้สูงอายุราย...
26 ตุลาคม 2022

ชัชชาติลงชื่อคำสั่งอนุมัติข้าราชการ กทม. รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.ก. มีผลบังคับใช้ทันที

วานนี้ (25 ตุลาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กฎคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2565 ลงชื่อมีผลบังคับใช้โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   ในประกาศระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญ...
22 ตุลาคม 2022

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

วันนี้ (22 ตุลาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งต้ังองคมนตรี โดยมีรายละเอียดระบุว่า   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า   ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2564 แล...
กฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 ตุลาคม 2022

กฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้ว อำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องติดต่อหน่วยงานรัฐ

วันนี้ (13 ตุลาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้การทำงาน การให้บริการของภาครัฐสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นห...
สถานการณ์ฉุกเฉิน
29 กันยายน 2022

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร

วันนี้ (29 กันยายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง   ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้มีการขยายระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด ...
โบนัสข้าราชการ
29 กันยายน 2022

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบัญญัติ กทม. ให้จ่ายโบนัสข้าราชการ พบกลุ่มลูกจ้างได้สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน

วันนี้ (29 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ลงนามโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร...
21 กันยายน 2022

1 ต.ค. นี้ สธ. ปรับโควิดจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ศบค. เตรียมเคาะแนวปฏิบัติรองรับ 23 ก.ย.

วันนี้ (21 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ซึ่งได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ประกอบด้วย   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 ประกาศกระทร...

Close Advertising